התחדשות עירונית

פרטים

  • מיקום הפרויקט: שכונת עיר גנים, ירושלים
  • מזמין העבודה: קבוצת "פלא נדלן" ושלמה ברונר
  • אדריכל הפרויקט- דורון ודורית הוק
  • היקף הפרויקט: 486 יח"ד +שטחי מסחר
  • סטטוס תכנון : בהליך תכנון וקידום הליכי רישוי להיתר בניה ל165 יח"ד בנין A

  • קטלוג תמונות