ישיבת תורת זאב

  • אדריכל הפרויקט: גיא איגרא אדריכלים
  • המזמין: עמותת יעד מרדכי צרפת
  • יעוד: בית מידרש וחדרי לינה ל-400 תלמידים
  • מיקום הפרויקט –בית שמש
  • היקף ביצוע: כ- 65 מליון ₪ + מע"מ