התחדשות עירונית

פרטים

  • מיקום הפרויקט: קרית יובל, ירושלים
  • מזמין העבודה: קדמת יובל + קרסו נדל"ן בע"מ
  • אדריכל הפרויקט: קרלוס פרוס
  • תיאור הפרויקט: 130 יח"ד + 500 מ"ר שטחי מסחר + גני ילדים
  • סטטוס הפרויקט: הופץ מכרז קבלן ראשי