פרטים

  • שם המזמין: מלון שבע הקשתות בע"מ
  • אדריכל: יאיר פארן
  • היקף הפרויקט: שיפוץ 200 חדרי מלון ושטחים ציבוריים
  • היקף ביצוע: 40 מיליון ₪.

  • קטלוג תמונות