סן מרטין 3

  • מיקום הפרויקט: סן מרטין, ירושלים
  • מזמין העבודה: יהודה רחמים חברה לבניה בע"מ
  • אדריכל הפרויקט- יגאל לוי אדריכלים בע"מ
  • תיאור הפרויקט: 130 יחידות דיור, גן ילדים ו- 220 מ"ר שטחי מסחר ופיתוח שצ"פ
  • היקף ביצוע: 120 מיליון ₪
  • סטטוס פרויקטלי: בשלבי תיכנון והליכי רישוי, והכנת חומר למכרז