פרטים

  • המזמין: קבוצת עזריאלי
  • אדריכל הפרויקט: שנהב אדריכלים
  • תיאור הפרויקט: 350 יח"ד, מבנה ציבור, בניין סיעודי ופיתוח נופי
  • היקף ביצוע: כ-250 מיליון ש"ח
  • קבלן מבצע: טרם נבחר

  • קטלוג תמונות