דיור מוגן להבים

  • המזמין: קבוצת עזריאלי
  • אדריכל הפרויקט: שנהב אדריכלים
  • תיאור הפרויקט: 350 יח"ד, מבנה ציבור, בניין סיעודי ופיתוח נופי
  • היקף ביצוע: כ-250 מיליון ש"ח
  • סטטוס ניהול: תיאום תכנון הושלם, כולל מכרז פנייה לקבלנים

  • קטלוג תמונות