ישיבת חברון

  • המזמין: ישיבת חברון
  • מיקום- שכונת גבעת מרדכי, ירושלים
  • תיאור העבודה: הרחבת מבנה קיים, המיועד לחדר אוכל ומטבח ראשי, לישיבה, כולל פיתוח נופי
  • היקף ביצוע: כ- 20 מליון ₪