חצרות הנביאים

  • מזמין העבודה: אפריקה ישראל מגורים בע"מ, ורמגור נכסים בע"מ
  • אדריכל הפרויקט: דורית ודורון הוק
  • הפרויקט כולל תמהיל של 143 יח"ד
  • 70 חדרי מלון
  • בנין לשימור
  • כ-700 מ"ר שטחי מסחר
  • עלות הפרויקט כ- 140 מליון ₪ + מע"מ
  • קבלן מבצע: איחוד יסודות
  • הפרויקט הושלם ואוכלס

  • קטלוג תמונות