התחדשות עירונית

המקשר

  • מיקום הפרויקט: רחוב הרצל, ירושלים
  • מזמין העבודה: רובע 1 בע"מ
  • אדריכל הפרויקט: ביטמן בן צור אדריכלים
  • תיאור הפרויקט: כ-260 יח"ד + מבנה לשימוש ציבורי
  • קבלן מבצע עבודות חפירה ודיפון: גלנור בינוי ופיתוח בע"מ
  • סטטוס הפרויקט: בביצוע עבודות חפירה ודיפון. שלב א' יושלם עד סוף שנת 2020

  • קטלוג תמונות