המקשר

  • מיקום הפרויקט: רחוב הרצל, ירושלים
  • מזמין העבודה: רובע 1 בע"מ
  • אדריכל הפרויקט: ביטמן בן צור אדריכלים
  • קבלן מבצע: אחים לימור
  • תיאור הפרויקט: כ-260 יח"ד + מבנה לשימוש ציבורי
  • סטטוס הפרויקט: בשלבי ביצוע מתקדמים

  • קטלוג תמונות