פרטים

  • אדריכל: קולקר- קולקר- אפשטיין
  • תיאור: הפרויקט ממוקם באוניברסיטה העברית בירושלים
  • היקף הפרויקט: כ-20,000 מ"ר