חניון ומסוף אוטובוסים

  • המזמין: חברת מוריה
  • אדריכל הפרויקט: קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים
  • תיאור הפרויקט: חניון ומסוף אוטובוסים, מנהור ועבודות פיתוח נופי
  • היקף ביצוע: כ-250 מיליון ש"ח
  • סטטוס ניהול: תיאום תכנון הושלם, כולל מכרז פנייה לקבלנים

  • קטלוג תמונות