בוליביה 1

  • מיקום הפרויקט: רחוב בוליביה, ירושלים
  • מזמין העבודה: יהודה רחמים חברה לבניה בע"מ
  • אדריכל הפרויקט- בריידמן אגמון אדריכלים בע"מ
  • תיאור הפרויקט: 140 יחידות דיור, גן ילדים ו- 260 מ"ר שטחי מסחר ופיתוח שצ"פ
  • היקף ביצוע: 135 מיליון ₪
  • סטטוס פרויקטלי: בשלבי תיכנון והליכי רישוי, והכנת חומר למכרז